SKOGEN BOLIGSAMEIE
 
 

Vaktmestertjenesten i Skogen boligsameie

Skogen boligsameie kjøper vaktmestertjenester fra firmaet Alt i Vaktmestertjenester. Vaktmesterens arbeidsoppgaver er regulert av en vaktmesterinstruks.

Vår faste vaktmester, Jarek, er på feltet hver mandag pluss en eller flere dager i uken, avhengig av oppgavene. Du kan gjøre vaktmesteren oppmerksom på lyspærer som må skiftes i fellesarealene, tette sluk på tak og gangveier, defekte låser osv. via vaktmesterkontakten i styret (se lenke til websiden om styret i venstremenyen for kontaktinfo). Vaktmesterkontakten vil avgjøre hvilke typer oppgaver vi kan be vaktmesteren om å utføre utover det som står i hans arbeidsinstruks.Vaktmesteren kan utføre arbeider eller kjøre bort søppel for sameiere mot betaling. Kontakt Alt i Vaktmestertjenester på telefon 924 08 000 eller på e-post post@vaktmestertjenester.no for å gjøre en avtale.

Vaktmesterens arbeidsinstruks omfatter følgende arbeidsoppgaver (de viktigste):

 • Skifting av defekte lyspærer, lysstoffrør og sikringer i alle fellesområder.
 • Sette på varmekabler rundt vannrørene i bergrommet før vinteren.
 • Funksjonskontroll av heisene.
 • Innsamling av søppelsekker hver mandag.
 • Kontroll/rengjøring av sluk på tak og gangveier annenhver måned i sommerhalvåret. Om vinteren kontrolleres takene, og beboere varsles ved fare for takras.
 • Vannkraner utsatt for frost stenges og tappes for vann om høsten. Hageslanger taes inn og lagres.
 • Oppfølging av håndverkere og servicefolk.
 • Utskifting av defekte låser i fellesarealer.
 • Småreparasjoner som f.eks. justering av dørpumper, smøring av dører og låser og skifting av kranpakninger i fellesarealer.
 • Gjennomgang av boligmassen for å avdekke hærverk. Hærverk skal så fort som mulig males over/repareres.
 • Plenklipping, raking og oppsamling av gress etter behov.
 • Garasjefeiing/ spyling, fjerning av grus på gangveiene og øvre parkeringsplass etter vinteren.
 • Rydding av snø i utvendige trapper, minus svilletrappen under gangbroen på 7. plan.
Arnulf Øverlands vei 81-282
Redaktør for sidene til Skogen boligsameie: Stig Harry Olsen.   Send gjerne en epost til stig (æt) skogen.info
- se også oversikten over styremedlemmene og ansvarsområder