SKOGEN BOLIGSAMEIE
 
 

Vedtekter

Gjeldende versjon av vedtektene ble vedtatt av ordinært sameiermøte i mars 2019.

Vedtekter i pdf-format