SKOGEN BOLIGSAMEIE
 
 

Sameiernes vedlikeholdsansvar

Sameierenes vedlikeholdsansvar er regulert gjennom vedtektenes §13, samt eierseksjonslovens §20 og med utfyllende regler fra borettslagsloven og i enkelte tilfeller ut fra hva som er sameiets gjeldende praksis. Dette ansvar er i grove trekk oppsummert her:

Indre vedlikehold

Indre vedlikehold av seksjonen påhviler den enkelte sameier. For elektriske anlegg har sameier ansvar fra og med sikringsskapet og innover i egen enhet.  For våtrom gjelder blant annet at sameier har ansvar for: Gulvbelegg, varmekabler og membran (ingen plikt til oppgradering). Servant, badekar, dusjkabinett, blandebatteri og stoppekran tilhørende egen seksjon. Generelt: Ledninger, utstyr og innretninger for avløp og vann i bruksenheten som ikke er bygget inn i bærende konstruksjoner. Flere detaljer/eksempler står i sameiets vedtektekter.

Ytre vedlikehold

Ytre vedlikehold er i hovedsak sameiets ansvar, men med visse unntak.

Unntak - ansvar den enkelte sameier har selv:
Sameiermøtet kan vedta at nærmere angitte vedlikeholdsoppgaver, skal pålegges den enkelte sameier. Unnlater en sameier å foreta vedlikehold som denne etter bestemmelsene over skal utføre selv, kan styret sørge for vedlikeholdet for vedkommendes regning. Sameiermøtet kan pålegge en sameier å erstatte kostnadene ved reparasjoner og vedlikehold som skyldes sameierens forsømmelse og manglede aktsomhet.

Styret vil i enkelte tilfeller komme med tips og retningslinjer for vedlikehold som den enkelte er  ansvarlig for. Disse rådene blir kunngjort i Skogen Rundt og her på sameiets nettsider.

Her er noen andre oppgaver hvor vedlikeholdsansvaret påhviler den enkelte sameier. Listen er ikke nødvendigvis komplett. Dersom den enkelte sameier er i tvil om han er ansvarlig for en bestemt type vedlikehold, eller hvordan han bør utføre vedlikeholdet, kan hun/han ta kontakt med styret.

  • Beising. Beising skal skje hvert 6. år. Styret varsler om dette på forhånd og har ofte fremforhandlet gunstige priser på beis o.l. i denne forbindelse

  • Vedlikehold av dører, vinduer, bod på veranda inklusive rekkverk, samt terrassegulv er den enkelte sameiers ansvar

  • Skifte eller reparasjon av takvifte ved behov og eventuell påfølgende taktekking

Se også Tips om vedlikehold for mer informasjon og retningslinjer for utførelsen

Arnulf Øverlands vei 81-282
Redaktør for sidene til Skogen boligsameie: Stig Harry Olsen.   Send gjerne en epost til stig (æt) skogen.info
- se også oversikten over styremedlemmene og ansvarsområder