SKOGEN BOLIGSAMEIE
 
 

Varmepumper

Fra tid til annen har det på Skogen vært vist interesse for installasjon av varmepumpe. Styret har vært tilbakeholdent med å tillate dette, primært på grunn av betenkeligheter med hensyn til støy.

Retningslinjer som er utarbeidet av Norsk Varmepumpeforening med henblikk på borettslag og sameier omfatter krav til avstander og støydemping, og ut fra disse kravene må det dessverre konstateres at varmepumper pr. i dag er uaktuelle for boligene på Skogen.
Arnulf Øverlands vei 81-282
Redaktør for sidene til Skogen boligsameie: Stig Harry Olsen.   Send gjerne en epost til stig (æt) skogen.info
- se også oversikten over styremedlemmene og ansvarsområder