SKOGEN BOLIGSAMEIE
 
 

Soneinndeling

Skogen boligsameie er delt i ni soner bestemt av plan og beliggenhet (nord/syd). I husordensreglene er sonene definert slik:
 

Sone
Arnulf Øverlands vei nr.
Plan
Antall seksjoner
1 nord
111-135
1
13
1 sør
81-109
1
15
5 nord
130-146 (partall) og 137-157 (oddetall)
5
20
5 sør
150-184-(partall) og 159-183 (oddetall)
5
31
6 nord
212-239
6
28
6 sør
185-211
6
27
7 nord
254-260 (partall) og 243-267 (oddetall)
7
37
7 sør
240-252 (partall) og 241A
7
18
8
262-282 (partall) og 241B
8
12


Merk at i henhold til husordensreglene er Arnulf Øverlands vei 148 (den tidligere vaktmesterleiligheten) ikke med i noen av sonene. Det er mest naturlig at den regnes inn i sone 5 nord.

Hvert år settes det av midler til grøntarealene i sonene. De soneansvarlige søker styret om en andel av disse midlene og er ansvarlige for at grøntarealene i sonene blir vedlikeholdt.


DE SONEANSVARLIGE ER:


1 nord:Kari Liltved (AØ 123)
1 syd: Kasper Arnberg (AØ 103)
5 nord:Eilif Gythfeldt (AØ 141)
5 syd: Irene Guvaag, (AØ 161)
6 nord: Mette Mesna (AØ 225)
6 syd: Gunnar Hagelin (AØ 185)
7 nordsyd: Connie Vinjerui (AØ 243)
8: Halvor Holm (AØ 264)


Mange beboere er flinke til å vedlikeholde grøntarealene. Her
fra sone 5 syd og sone 8.Arnulf Øverlands vei 81-282
Redaktør for sidene til Skogen boligsameie: Stig Harry Olsen.   Send gjerne en epost til stig (æt) skogen.info
- se også oversikten over styremedlemmene og ansvarsområder