SKOGEN BOLIGSAMEIE
 
 

Parkering

Alle seksjonene på Skogen har en parkeringsplass i garasjehuset. I tillegg er det mulig å benytte de to parkeringsplassene nedenfor garasjehuset. Her kan også besøkende parkere.

Parkeringsregler

Det er ikke tillatt å parkere på gangveiene, jf husordensreglenes §3: "Det er forbudt å bruke motorkjøretøy på gangveiene med unntak av nødvendig vare- og syketransport" og "det er tillatt å stoppe på gangveiene inntil 10 minutter for av- og pålessing.".

   Parker i parkeringshuset eller på en av de to parkeringsområdene!

Styret ber innstendig om at disse bestemmelsene overholdes. Gangveiene på feltet er smale, og mange steder er det ikke mulig å passere en parkert bil. Konsekvensen av ulovlig parkering kan derfor bli at utrykningskjøretøy ikke kommer frem. Videre blir det vanskeligheter med søppelhåndtering og brøyting. Flyttebiler og håndverkere kommer heller ikke frem.


Styret setter påminnelseslapper på feilparkerte biler, og dersom parkeringen gjentar seg, kan bilen bli tauet bort for eiers regning, jf husordensreglenes §3: "Dersom et kjøretøy gjentatte ganger til tross for skriftlig advarsel fra styret parkeres i strid med disse parkeringsbestemmelsene, kan styret uten ytterligere varsel begjære kjøretøyet borttauet for eiers regning og risiko."

Vasking og vedlikehold av bil


Vasking og vedlikehold av bil kan gjøres utenfor vaktmestergarasjen på 1. plan, dette er ikke tillatt på gangveiene.

Motorvarmer

På enkelte plasser i garasjen er det montert kontakt for motorvarmer. Disse er tilknyttet sameiets strømnett, og brukerne betaler en årsavgift til sameiet for denne strømtilgangen.

Elbiler

NB. Elbiler skal ikke lades fra motorvarmerkontaktene; det er disse kontaktene ikke dimensjonert for. Styret har vedtatt egne retningslinjer for elbil-lading, og i henhold til disse skal elbiler bare lades på tilrettelagte plasser i garasjen. Styret kan gi nærmere informasjon om disse plassene.

Det er for tiden flere som ønsker å leie elbilplasser enn det er tilgjengelige plasser og styret har derfor en venteliste. Det praktiseres at prioritering skjer etter hvem som har henvendt seg til styret først.

Lading av elbil
Dersom garasjeplassen du disponerer ikke har ladeboks for elbil, er det mulig å få dette installert. Den må være av samme type som de som finnes fra før av, og kobles på/programmeres for automatisk avregning av forbruk. Kontakt ansvarlig i styret, dersom du ønsker å bestille dette.

Her kan du laste ned en oversikt over feilkoder for diagnose av din ladeboks: Ladestasjon.

Garasje/garasjeport

Garasjen har en elektrisk port som åpnes med nøkkel eller fjernkontroll.

Det er ikke tillatt å koble fra portmotoren og sette porten åpen annet enn hvis det er feil på porten. Hver gang porten frakobles, må styret inn i styringsskapet for å sette den i gang igjen. Dette tar tid, porten blir stående åpen og det medfører økt risiko for tyveri.

Det satt opp et oppslag på styringsskapet med telefonnummer til den ansvarlige i styret slik at feil ved porten umiddelbart kan varsles.

Fjernkontroll
Fjernkontrollenheten kan kjøpes direkte fra Crawford, se http://www.crawfordsolutions.no for kontaktinformasjon.
Kontakt deretter den i styret som har ansvar for garasjeporten for å få fjernkontrollen programmert.
Arnulf Øverlands vei 81-282
Redaktør for sidene til Skogen boligsameie: Stig Harry Olsen.   Send gjerne en epost til stig (æt) skogen.info
- se også oversikten over styremedlemmene og ansvarsområder