SKOGEN BOLIGSAMEIE
 
 

Informasjon til nye eiere

Velkommen til deg som er ny seksjonseier i Skogen boligsameie!

Her er sammenstilt informasjon som et godt startpunkt for å orientere seg. Ut over det du finner her, anbefaler vi deg også å gjøre deg kjent med annet innhold på sidene.

  • Sameiet styres i hovedsak etter sameiets vedtekter og husordensregler.
  • Her finner du branninnstruks med oppmøtepunkter.
  • Her finner du sameiets HMS-plan. Sameiet har en avtale med Norsk Brannvern som kommer årlig (normalt i desember) og besøker hver bolig. De bytter blant annet batterier i røkvarslerne dine.
  • Sameiets styre kan kontaktes dersom du har konkrete spørsmål som du ikke finner svar på på nettsidene. Benytt kontaktinformasjon til styret.
  • Sameiet sender regelmessig informasjon på e-post til sameierne. Som ny eier er det viktig at du melder inn din e-postadresse. Det gjør du ved å sende den sammen med seksjonsnummer, til: sameiere [at] skogen.info.
  • Sameiet har en porttelefon som kobles til ett telefonnummer. Send beskjed til den rette ansvarlige i styret, med seksjonsnummer og hvilket telefonnummer du ønsker.
  • Gjennom en kollektiv avtale med GET har hver sameier abonnement på både TV og bredbånd.
    Spørsmål om ditt abonnement eller utstyr rettes direkte til GET, tlf. 02123. Det er mulig å oppgradere abonnementet og betale et mellomlegg direkte til GET.

Trafikkmiljø

Sameiet har smale gangveier mellom husrekkene. Av hensyn til bl.a. fremkommelighet for utrykningskjøretøy, er det ikke tillatt å parkere på gangveiene. Det er kun tillatt med kort stans, inntil 10 minutter for av- og pålessing.

Det er videre forbudt å bruke motorkjøretøy på gangveiene, med unntak for nødvendig vare- og syketransport. Slik transport til/ fra femte, sjette, sjuende og åttende plan skal forgå via Jerpefaret/ Lillevannsveien, til/ fra første plan via Arnulf Øverlands vei. Av samme grunner er det ikke tillatt å kjøre fra nedsiden av sameiet til oversiden eller omvendt, via gangveiene.

Vedlikehold

Seksjonseier har ansvar for å beise boligen hvert 5. år. Det gjelder unntak for "C-boligene" (dvs. de minste seksjonene hvor tilgjengelighet er vanskelig). Varsel og mer informasjon sendes ut av styret i forkant.

Her finner du mange nyttige tips om vedlikehold og kontaktinformasjon til håndverkere som kan kontaktes ved behov.

Forsikringsskader

Forsikringsavdelingen hos sameiets forretningsfører, USBL, håndterer forsikringssaker som gjelder sameiets forsikring. Se Forsikringer og skader for detaljert informasjon om hvordan du skal gå frem dersom du har en skade. Du betaler en egenandel dersom forsikringen benyttes (pr. 8.3.2016 er denne på kr. 6 000,-).

Du må selv besørge forsikring av ditt eget innbo.

Lading av elbil

Dersom garasjeplassen du disponerer ikke har ladeboks for elbil, er det mulig å få dette installert. Den må være av samme type som de som finnes fra før av, og kobles på/programmeres for automatisk avregning av forbruk. Kontakt ansvarlig i styret, dersom du ønsker å bestille dette.

Arnulf Øverlands vei 81-282
Redaktør for sidene til Skogen boligsameie: Stig Harry Olsen.   Send gjerne en epost til stig (æt) skogen.info
- se også oversikten over styremedlemmene og ansvarsområder