SKOGEN BOLIGSAMEIE
 
 

Håndverkere

Håndverkerne listet nedenfor har kjennskap til sameiet. Dette betyr imidlertid ikke at styret vil gi noen generell anbefaling om å bruke disse. Uansett hvilken jobb du skal ha utført, anbefaler vi at du innhenter tilbud fra flere håndverkere.


Dersom du kjenner til håndverkere du mener bør stå på denne listen, kan du sende en e-post til den i styret som har med vedlikehold å gjøre.

I enkelte tilfeller vil styret innhente tilbud på oppgraderinger/utskiftinger som alle sameierene kan benytte seg av. Slike tilbud vil bli annonsert spesielt i Skogen Rundt og på skogen.info.

Elektrikere

Elektrikertjenesten
Ekebergveien 312
1166 Oslo
Tlf. 23 16 80 70

Rørleggere

Vinderen Rør AS
Slemdalsveien 72
0373 Oslo
Tlf. 22 28 52 22
http://vinderenror.no/

Harald Melgård AS
Luftfartsveien 18
0770 Oslo
Tlf. 23 22 29 99
www.melgaard.no

Reparasjon av vinduer

NorDan AS    
Telefon 23 28 72 00

Ventilasjon (kjøkkenhetter og motorer på taket)

Søran AS
Industrivn. 13
1481 Hagan
Tlf. 67 06 40 60

Villavent
Vollavn. 20A
0614 Oslo
Tlf. 23 05 23 00


For nytt filter, se siden for Tips om vedlikehold

Nøkler

Fås kjøpt hos den/de i styret som har ansvar for nøkler (se Styre)


Arnulf Øverlands vei 81-282
Redaktør for sidene til Skogen boligsameie: Stig Harry Olsen.   Send gjerne en epost til stig (æt) skogen.info
- se også oversikten over styremedlemmene og ansvarsområder