SKOGEN BOLIGSAMEIE
 
 

Økonomi/fellesutgifter

Fellesutgifter

Fellesutgiftene er kr 4 250,- pr. måned.

Beløpet forfaller til betaling den 20. i hver måned. I fellesutgiftene inngår betaling for kabel-TV og bredbånd. Dette utgjør p.t. kr 359,- av totalbeløpet.

Sameiet har tatt opp to lån, ett i 2006 i forbindelse med kjøp av sameiets tomter som tidligere var festet (heretter kalt tomtelånet), og ett for å rehabilitere garasjeanlegget (heretter kalt rehabiliteringslånet). Rehabiliteringen ble ferdigstilt i 2012. For begge låneopptak har det blitt gitt anledning for den enkelte sameier til å betale ned sin andel av lånene. De som har valgt å gjøre dette har kun beløpet "fellesutgifter" angitt over, i månedlige fellesutgifter. Begge lånene ble gitt med 20 års nedbetalingstid.

De som ikke har valgt å nedbetale sin andel av tomtelånet betaler ca. kr 460,-/mnd til dekning av renter og avdrag på dette lånet.

De som ikke har valgt å nedbetale sin andel av rehabiliteringslånet betaler ca. kr 470,-/mnd til dekning av renter og avdrag på dette lånet. (Begge månedsbeløpene er sist oppdatert i 2016).

Dersom du benytter nettbank (evt. telefonbank), vennligst merk følgende:

  1. Fellesutgiftene skal betales til kontonummer 1503.33.93900

  2. Mottaker er: Skogen boligsameie
    v/Boligbyggelaget Usbl
    Postboks 8944 Youngstorget
    0028 OSLO
  3. Det er svært viktig at du registrerer kundeinformasjon (KID) ved innbetalingen. KID-nummer er påført de tilsendte giroblankettene.

Innbetalingene regnes innbetalt ut fra hvilket KID-nummer som er benyttet, så det er viktig å betale girorene i riktig rekkefølge for å unngå ekstra omkostninger/purringer osv.

Avtalegiro, eFaktura eller tradisjonell faktura

Fellesutgiftene kan betales ved bruk av tilsendt giro eller via avtalegiro/eFaktura. 

Dersom du mottar eFaktura og av en eller annen grunn skulle ønske å gå bort fra dette er dette mulig (digital betaling er sameiets foretrukne betalingsform). Du må da gå i nettbanken og avslutte eFakturaavtalen (og evt. Avtalegiroavtale om du har dette). Fakturaer som blir utstedt etter dette vil da komme i posten.


Innløsning av andel fellesgjeld

Sameiere som ikke har nedbetalt sin andel av tomte- eller rehabiliteringslånet mulighet til å gjøre dette. Sameier må da kontakte USBL senest 1. mars (frist for innbetaling 15. mars) eller 1. september (frist for innbetaling 15. september).

USBL tar betalt for arbeidet med hver innbetaling (kr 2 875,- pr. 3.2.2016). Dette faktureres separat.

Arnulf Øverlands vei 81-282
Redaktør for sidene til Skogen boligsameie: Stig Harry Olsen.   Send gjerne en epost til stig (æt) skogen.info
- se også oversikten over styremedlemmene og ansvarsområder