SKOGEN BOLIGSAMEIE
 
 

Avfallshåndtering

Husholdningsavfall

Avfall hentes hver mandag ved boligene, og det tas normalt med en sekk hver gang. Sekker må ikke fylles mer enn at det er 20 cm løftekant igjen. Det må ikke plasseres avfall utenfor containerne på nederste parkeringsplass.

I henhold til kommunal forskrift er beboerne forpliktet til å kildesortere husholdningsavfallet. Stikkord: Blå (for plast) og grønne (for matavfall) poser samt handleposer (restavfallet). Det skal ikke kastes noe annet enn disse posene i den enkeltes avfallssekk. Flytende avfall, skarpe gjenstander, knust glass etc. som kan skade renovatørene, må ikke kastes i avfallssekken.

Papp, papir og drikkekartonger, metallemballasje

Beboerne oppfordres til å kaste alt av papir, papp og drikkekartonger i papircontaineren på nedre parkeringsplass. Container for glass og metallemballasje er også plassert her. Ikke noe annet avfall skal settes på parkeringsplassen,

Spesialavfall

Styret oppfordrer alle beboerne til å bruke de returordningene som finnes.

Spesialavfall

Nærmeste returpunkt for spesialavfall som maling, olje, kjemikalier og bilbatterier er ved bensinstasjonen på Bogstad.

Juletrær

Juletrær plasseres etter anvisning fra styret (se oppslag eller Skogen Rundt ved nyttår).

Avfallscontainerne

Containerne (unntatt de for papir og glass/metall) på nedre parkeringsplass er til bruk for vaktmesteren, og andre har ikke lov til å tømme avfall i dem. Det er gratis for privatpersoner å levere avfall (inntil 3 m3) på gjenbruksstasjonene. Nærmeste gjenbruksstasjon ligger på Smestad i Ullernchausseen 26, se informasjon om Smestad gjenbruksstasjon, fra Renovasjonsetaten.

Det finnes flere gjenbruksstasjoner i Oslo bl.a. i Brobekkveien 87 (ved Østre Aker vei), se informasjon om Haraldrud, fra Renovasjonsetaten.

Arnulf Øverlands vei 81-282
Redaktør for sidene til Skogen boligsameie: Stig Harry Olsen.   Send gjerne en epost til stig (æt) skogen.info
- se også oversikten over styremedlemmene og ansvarsområder